5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanunun münhasıran 8. maddesinde belirtilen katalog suçlar kapsamında verilen erişimin engellenmesi kararları, kararı veren hâkim, mahkeme veya Cumhuriyet Savcısı tarafından gereği yapılmak üzere Telekomünikasyon İletişim Başkanlığına gönderilmekte ve kararlar Telekomünikasyon İletişim Başkanlığınca yerine getirilmektedir. Ayrıca anılan Kanunun 8. maddesinde sayılan suçların oluşması durumunda ilgili içerik veya yer sağlayıcının yurtdışında olması durumunda Başkanlıkça re'sen erişimin engellenmesi yapılabilmekte; müstehcenlik, çocukların cinsel istismarı suçları ve fuhuş suçlarının oluşması ve içerik veya yer sağlayıcının yurt içinde bulunması durumunda yine Başkanlıkça re'sen erişimin engellenmesi yapılıp mahkeme onayına sunulmaktadır. 5651 sayılı Kanunda yapılan 6518 ve 6527 sayılı Kanunla yapılan değişikliklerle birlikte 9-A maddesinde saylan özel hayatın gizliliğinin ihlal edilmesi durumunda da gecikmesinde sakınca bulunan hallerde başkanlıkça re'sen erişimin engellenmesi yapılıp mahkeme onayına sunulmaktadır. Yukarıda sayılan durumlar dışında İnternette yayınlanan içeriğe erişimin engellenmesi ile ilgili kararlar 5651 sayılı Kanun’un 6/A maddesi gereği erişim sağlayıcıları tarafından yerine getirilmesi gerekmekte olup, bu tür karar ve talepler ile ilgili olarak Başkanlığın herhangi bir görev ve yetkisi bulunmamaktadır.